Den Treek - Henschoten

'Familielandgoed met Karakter'

Landgoed Den Treek - Henschoten
Dit grootste, in particulier bezit zijnde landgoed van Nederland zit boordevol dynamiek. De bijna 2200 hectaren van het landgoed liggen op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Gelderse Vallei. Het beheer van het landgoed en de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden krijgen alle aandacht. De inwoners van de vijf aangrenzende gemeenten profiteren hiervan mee in de vorm van allerlei recreatieve voorzieningen. Eye & Image verzorgt de vormgeving en communicatie voor het landgoed; naar externe betrokken partijen en naar de ruim 600 aandeelhouders van het landgoed, die allen nazaat zijn van de stichter W.H. de Beaufort. Hij kocht het landgoed in 1807. Het prachtige Den Treek-Henschoten vervult een voorbeeldfunctie in het beheer van particuliere landgoederen in Nederland.

Gerealiseerd werk  |  full service
Strategie, creatie, landschapscommunicatie, lokale en nationale PR en communicatie advies aan het bestuur, de rentmeester en de beheerder. Openbare website en besloten website voor familieleden-aandeelhouders, nieuwsbrieven 'LandgoedFlitsen', promotiefilms over natuurontwikkelingsprojecten, fotografie, huisstijl, jaarberichten (teksten, fotografie en opmaak), flyers, informatiepanelen, webshops voor ruiterkaarten en Treeker MTB vignetten, Treeker App met historische fietsroute en belevingskaart met allerlei recreatieve mogelijkheden en wandelingen, conceptontwikkeling en inrichting bezoekerscentrum Treeker Info Punt.

Hoe de samenwerking wordt ervaren
Jacobine Diepenhorst, voormalig rentmeester bij rentmeesterskantoor 't Schoutenhuis B.V.: "Over de werkzaamheden van Eye & Image kan ik heel kort zijn: Maaike en Nico van Heek leveren, uitermate enthousiast en betrokken, mooi werk en met aandacht voor de financiële kant...”

Meest recente jaarbericht voor familieleden-eigenaren en publiek, editie 2019
Film 'Den Treek-Henschoten, Familielandgoed met Karakter
www.dentreekhenschoten.nl